Finał loterii !!

 w kategorii Inicjatywy

Dziękujemy Domowi Dziecka w Skopaniu za zorganizowanie dwudniowej super loterii 🙂 Właścielom dwóch rowerów oraz dwóch bonów serdecznie gratulujemy! 🙂